INFORMACJA

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że od 1 lipca 2018 roku można składać wnioski w formie elektronicznej na świadczenia z rządowego programu „Rodzina 500+”, z funduszu alimentacyjnego oraz o zasiłki rodzinne na nowy okres świadczeniowy 2018/2019. Oznacza to, że dalsze korzystanie z ww. świadczeń wymaga złożenia nowego wniosku na kolejny okres.
  • Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu rządowego „Rodzina 500+”, z funduszu alimentacyjnego oraz o zasiłki rodzinne na okres świadczeniowy 2017/2018 wydawane i przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2018 roku.
  • Wnioski składa się osobiście, listownie lub można je przesłać przez internet.
  • Osobiście wnioski składa się w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. M. Reja 2A w Kędzierzynie-Koźlu
poniedziałek w godzinach 8:00 - 16:00
wtorek – piątek w godzinach 7:00 - 15:00
Urzędzie Miasta ul. Piramowicza 32 w Kędzierzynie-Koźlu sala obsługi interesanta ( w godzinach pracy Urzędu )

  • Wnioski składane pocztą tradycyjną przesyła się na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. M. Reja 2A.
  • Wnioski składane przez internet przesyła się mając do wyboru 4 kanały:

Emp@tia
Bankowość elektroniczna
PUE ZUS
Profil zaufany.

  • Szczegółowe informacje na temat świadczenia wychowawczego można uzyskać pod nr telefonu: 774837901 wew. 138 oraz na stronach internetowych www.mops-kkozle.pl, www.bip.mops-kkozle.pl, www.500plusopolskie.pl, www.mpips.gov.pl.