Dział Świadczeń funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Mikołaja Reja 2a
47-224 Kędzierzyn-Koźle

Tel. 77 483 20 63 wew. 207, 208, 209, 216
Fax. 77 483 59 49


Siedziba działu mieści się na II piętrze budynku w pokojach nr 207, 208, 209 i 216.

Dział tworzą: kierownik działu i pracownicy administracyjni.

Do zakresu działania Działu Świadczeń należy w szczególności:

 1. sporządzanie list opłat, wypłat zasiłków i przekazów pocztowych, zgodnie z podjętymi decyzjami,
 2. sporządzanie przelewów w celu realizacji pomocy w naturze,
 3. załatwianie formalności związanych ze sprawieniem pogrzebu,
 4. przygotowywanie umów dotyczących realizacji form pomocy przewidzianych przepisami,
 5. sporządzanie list wypłat z tytułu prac społecznie-użytecznych,
 6. analiza i gromadzenie dokumentacji przekazywanej przez Dział Pomocy Środowiskowej,
 7. nadzór nad prawidłowością dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia,
 8. przestrzeganie realizacji planów finansowych w pomocy społecznej,
 9. sporządzanie projektów decyzji przyznających, odmawiających oraz zmieniających w sprawie świadczeń,
 10. prowadzenie rejestru wydanych decyzji, zleceń sprawienia pogrzebu wraz z dokumentacją,
 11. wydawanie biletów kredytowanych,
 12. opracowywanie zgłoszeń i deklaracji rozliczeniowych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla klientów MOPS,
 13. sporządzanie informacji w sprawie świadczeń niepieniężnych dla realizatorów,
 14. kontrola merytoryczna realizacji świadczeń niepieniężnych,
 15. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń,
 16. dokonywanie analiz niezbędnych do sporządzania rocznej oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Kędzierzyn-Koźle,
 17. przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego.

Wydawanie decyzji administracyjnych o przyznanych świadczeniach odbywa się
od poniedziałku do piątku w godzinach: od 930 do 1200