Dział Pomocy Środowiskowej tworzą pracownicy socjalni jako wykwalifikowana kadra pomocy społecznej. Pracownicy socjalni pracują w ramach następujących stanowisk oraz zespołów:

  1. Stanowisko ds. pierwszego kontaktu
  2. Zespół ds. pracy socjalnej
  3. Zespół ds. usług socjalnych
  4. Zespół ds. świadczeń przyznanych decyzją
  5. Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  6. Stanowisko ds. bezdomności


Godziny pracy pracowników socjalnych:
poniedziałek 8.00 - 10.00, 14.00 - 16.00 praca w Ośrodku
od wtorku do piątku 7.00 – 1000, 14.00 - 15.00 praca w Ośrodku
od 10.00 - 14.00 praca w terenie