Dział Administracyjny funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Mikołaja Reja 2a w Kędzierzynie-Koźlu.
Dział tworzą: kierownik działu, pracownicy administracyjni, informatyk, a także robotnicy wykwalifikowani.


Siedziba działu mieści się:

  • Kierownik - parter pokój nr 5, tel. 77 483 59 49 wew. 113
  • Kadry - parter pokój nr 5, tel. 77 483 59 49 wew. 113
  • Sekretariat - I piętro pokój nr 102, tel. 77 483 59 49 wew. 105
  • Informatyk - I piętro pokój nr 111, tel. 77 483 20 63 wew. 110


Do zakresu działania Działu Administracyjnego należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw organizacyjnych Ośrodka
  2. prowadzenie spraw pracowniczych
  3. obsługa sekretariatu
  4. prowadzenie spraw gospodarczych Ośrodka
  5. obsługa informatyczna